Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH BH-HiLoCol.Bal. 1234567891011
1GM Arkhipov, Sergey 10.5 M 2384 2591 +1.49 0.0 73.5 60.5 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1
2GM Vul, Arkadi Eremeevich 8.5 M 2196 2322 +1.60 . 74.0 59.0 -1 1 1 1 1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½
3 Zhukovsky, Viacheslav 7.5 M 2066 2190 +1.63 . 75.5 60.5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 ½
4 Shulman, Boris 7.5 M 0 * 2229 +2.00 . 72.5 58.0 -1 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1 0 1
5 Brodsky, Igor 7.0 M 2218 2160 -0.40 . 73.0 59.0 -1 1 0 1 ½ 1 1 0 1 ½ 1 0
6 Bakhtin, Vladimir A. 7.0 M 2120 2108 -0.14 . 71.5 57.5 1 1 1 0 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½
7FM Smirnov, Yury V 7.0 M 2006 2172 +1.95 . 71.0 57.5 1 1 1 0 0 1 1 1 ½ 0 1 ½
8IM Popov, Nikolay 6.5 M 2355 2170 -1.74 . 71.0 56.0 1 1 ½ 1 1 1 0 0 0 0 1 1
9 Medvedev, Mikhail 6.5 M 1966 2075 +1.12 . 68.0 54.5 -1 1 0 1 ½ ½ ½ 0 1 1 1 0
10 Luzhetskiy, Yuri 6.5 M 1918 1980 +0.71 . 62.5 51.5 -1 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 0 1
11 Sukhinichev, Vladimir 6.5 M 2046 2012 -0.27 . 56.5 46.0 -1 ½ 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
12 Poluektov, Yury 6.0 M 2252 2056 -2.21 . 72.0 57.0 -1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
13 Evstigneev, Viktor 6.0 M 2002 2003 +0.03 . 69.5 57.0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
14 Ivanov, Yuri A. 6.0 M 1862 2043 +1.65 . 64.0 53.0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
15 Serikov, Sergey 6.0 M 0 * 1968 +0.50 . 62.0 52.5 1 0 1 1 1 0 ½ ½ 1 0 0 1
16 Kirilychev, Viktor 6.0 M 2021 2001 -0.22 . 57.0 46.5 -1 1 ½ 0 ½ 1 0 0 0 1 1 1
17 Zhovtan, Nikolay 6.0 M 1734 1913 +1.72 . 55.5 45.5 1 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 1 1
18 Smirnov, Igor A. 5.5 M 1955 1976 +0.25 . 65.5 53.0 -1 1 1 1 0 0 0 ½ 0 1 0 1
19 Belyaev, Oleg 5.5 M 2028 1922 -1.49 . 62.5 49.5 1 1 0 1 ½ 0 0 1 0 1 1 0
20 Lazarenko, Viktor 5.5 M 1973 1934 -0.34 . 60.0 48.5 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 ½
21 Konovalov, Aleksey 5.5 M 1731 1937 +2.66 . 57.5 48.5 1 ½ 1 1 0 0 ½ ½ 0 0 1 1
22 Andrianov, Anatoliy 5.5 M 0 * 1846 1846 . 53.5 44.0 -1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 ½
23 Vdovin, Aleksey 5.0 M 2043 1942 -1.28 . 63.0 52.0 -1 ½ 1 0 ½ 0 1 1 0 1 0 0
24 Onishchenko, Mikhail 5.0 M 1803 1929 +1.25 . 56.0 46.0 -1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
25 Kleshchinskiy, Boris 5.0 M 1855 1854 -0.08 . 49.5 40.5 1 0 0 ½ ½ ½ 1 0 1 0 ½ 1
26 Avetisyan, Aleksey 4.5 M 1840 1932 +1.18 . 65.0 53.5 1 0 1 1 ½ ½ 1 0 0 0 0 ½
27 Loginov, Aleksandr 4.5 M 1882 1825 -0.85 . 57.5 44.0 -1 0 1 0 0 1 ½ 0 0 1 ½ ½
28 Sepp, Yuri 4.5 M 1799 1871 +0.74 . 57.0 46.5 1 0 1 0 1 0 1 ½ 1 0 0 0
29 Solyankin, Aleksandr 4.5 M 1898 1707 -2.19 . 51.0 40.5 1 0 0 1 0 1 0 ½ 1 1 0 0
30 Klimov, Dmitriy 4.0 M 2057 1767 -3.16 . 59.5 48.0 -1 1 0 0 1 1 0 ½ ½ 0 0 0
31 Fedotov, Aleksandr 4.0 M 1691 1656 -0.47 . 49.5 40.5 -1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
32 Praskurin, Nikolay 4.0 M 0 * 1675 1675 . 48.0 39.5 -1 0 0 ½ ½ 0 1 1 0 0 0 1
33 Diachenko, Vladimir 4.0 M 1630 1671 +0.23 . 46.0 37.5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
34 Aleev, Vladimir 3.5 M 0 * 1713 1713 . 54.5 44.5 1 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 0 0
35 Temichev, Evgeniy 3.5 M 1855 1671 -2.18 . 51.5 42.0 -1 0 0 1 1 0 0 ½ 0 0 1 0
36 Belyakov, Viktor 3.0 M 1679 1678 -0.19 . 50.5 41.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
37 Plotnikov, Vyacheslav 3.0 M 1423 1539 +0.86 . 43.5 35.5 -1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
38 Novik, Eduard 2.5 M 1716 1537 -1.86 . 49.0 40.0 -1 0 0 0 ½ 0 1 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 20-12-2018 at 11:41